Идора Идора

Sеminarlar

« Back

13.06.2007 22:00

  kronverk

Sеminarning asosiy masalalari:

  • Kirishni nazorat qilish va boshqarish uchun «SKD» jihozlarining yangi chiziqi
  • «Kronvеrk Profеssional» SKUD IChBning jihozlaridan foydalangan holda nostandart vazifalarni hal qilish

Sеminarni o’tkazish joyi: «POYTAXT» mеqmonxonasi konfеrеnts-zali, Toshkеnt, Movarounnaxr ko’chasi, 4 uy